2. – 6. december 2018

Rim, Italija

Mladinsko izobraževanje Evropski mladi proti anti-Ciganizmu je amenjeno je bilo mladinskim delavcem in je ključno, da se izvedejo projektni cilji in predstavijo rezultati. Usposabljanje mladinskih delavcev, med katerimi je večji del pripadnikov romske etnične manjšine, je imelo dvojno funkcijo. Služilo je kot test za prenos intelektualnega rezultata v prakso, kar je predstavljalo bistven vir informacij o rezultatu tako s strani mladinskih delavcev kot končnih uporabnikov – mladih pripadnikov romske in večinske populacije. Raznolikost partnerstev je tudi zagotovilo raznolikost pristopov, kar je predstavljalo pomemben prispevek k celotnem usposabljanju. Ugotovili smo, da je fenomen anticiganizma v vseh partnerskih državah zelo drugačen in ima različne korenine. Usposabljanje je bilo zelo pomembno iz veliko vidikov:

  • – spoznali smo različnost realnosti Romov v petih evropskih državah in posledično pomen anticiganizma v vsaki državi
  • – mladi so pridobili kompetence in znanja na področju tako mladinskega dela kot medkulturnega delovanja
  • – okrepili smo kapacitete romskih organizacij, saj so tako nizozemska, italijanska kot hrvaška imeli prvi Erasmus+ projekt nasploh
  • – projekt je vseboval močne diseminacijske aktivnosti tako na lokalni, nacionalni kot mednarodni ravni, saj smo predstavili projekt tudi na UNAR Anti-racial discrimination national Office v Rimu
  • – pripravili smo modul, ki vsebuje znanja za predavanja na temo anticiganizma
  • – izvedli smo evalvacijsko srečanje na temo projekta, usposabljanja in zakoličili smernice za naprej
  • – navezali stike in kontakte do institucij in organizacij, ki bi potrebovale v prihodnje edukacijski modul na temo anticiganizma.

Metode, ki smo jih tekom usposabljali uporabljali so bile različne: predstavitve, predavanja, delo v skupinah, delavnice, igre vlog, debate, svetovanja in pdb. Usposabljanje je potekalo večinoma v ex-jugoslovanskem jeziku, saj je večina udeležencev razumela. Med drugim pa smo uporabljali tudi angleški kot italijanski jezik.

Mladinsko izobraževanje je bilo financirano s strani Erasmus+ programa.