MLADI IN MLADI Z MANJ PRILOŽNOSTMI PROTI PROTICIGANSTVU

Od otroštva razlagamo svet okoli nas v primarnih kategorijah. Starejši so nas učili o “ciganih” kot skupini ljudi z drugačno kulturo od “naše”, zaradi česar jih vidimo kot izključeno skupino. Toda zakaj ta odstop od večine obstaja? Oziroma zakaj je težje postati del skupine, če si drugačen?

Glavna ideja delavnice je pokazati mladim, kako naši možgani delujejo in jih pripraviti, da razmislijo, zakaj običajno razmišljamo na način, ki je nepošten do drugih. Ker so nekatera dejanja povsem evolucijska, nam zavedanje lahko spremeni obnašanje.

 

TEME:

izključevanje, identiteta, stereotipi, predsodki, diskriminacija

 

VELIKOST SKUPINE:

9 – 40 udeležencev

 

ČAS:

60 minut

 

PREGLED:

Razlaga ob oblikovanju skupin bo podana skozi koncept podobnosti. Znanost ugotavlja, da ljudje stremimo k ustvarjanju skupin s podobnimi vrstniki zaradi privlačnosti, preprostosti in varnosti. Po drugi strani, izključenost povzroča fizično bolečino, vendar ljudje kljub temu potrebujemo nekaj, kar nas razločuje. Razumevanje psiholoških procesov poveča kapacitete razumevanja, tolerance in podpiranja raznolikosti.

 

POVEZANE PRAVICE:
 • Brez diskriminacije
 • Enakost
 • Svoboda

 

CILJI:
 • Razumeti psihološke procese, ki povzročajo izključevanje in tendenco k podobnosti
 • Razumeti razliko med biološkimi mehanizmi in posameznimi konstrukti oblikovanja skupin
 • Izogibanje pristranskemu razlikovanju, izločanju in diskriminaciji

 

POTREBŠČINE
 • Pisala
 • Stojalo z listi
 • Post-it listki

 

PRIPRAVA
 • Pripravite stole in papirje v prostorni učilnici

 

NAVODILA
 1. Razdelite prazne post-it listke in prosite udeležence, da nanje zapišejo eno svojih osebnih značilnosti. Potem naj skušajo najti udeležence, ki so zapisali enako značilnost.
 2. Izberite 3 do 5 oseb z najzanimivejšimi značilnostmi in besede zapišite na liste na stojalu. Prosite ostale udeležence, da se razdelijo v eno teh kategorij na ta način, da se postavijo v skupino z izbrano osebo.
 3. Pogovarjajte so o dogajanju. Ali so imeli težave z opisovanjem samih sebe? So imeli težave s prepoznavanjem sebe v karakteristikah drugih? Zakaj?
 4. Ko so skupine oblikovani, jih prosite za refleksijo in da zapišejo primer, kdaj je njihova značajska lastnost bila razlog za izključitev ali vključitev.
 5. Skupine naj predstavijo primere. Poskrbite, da povedo, kako so se počutili, ko so bili v položaju, ki ga opisujejo.
 6. Strnite rezultate in zagotovite teoretično ozadje dejanj, ki jih podpirajo znani socialno-psihološki eksperimenti.
 7. Razpravljajte o navezavah na resnično življenje in položajem romskih skupnosti.

 

POROČANJE IN VREDNOTENJE
 • Zakaj razlike ne morejo biti vključene? Pokažite vednost, ki je v ozadju psiholoških procesov.
 • Kako slabo je biti izključen? Navedite primere negativnih praks in njihovih učinkov.
 • Kaj lahko naredimo, da bi bili vključeni? Navedite primere dobrih praks.
 • Ali deluje? Kritično ocenjujte.

 

NASVETI ZA MODERATORJE

Razlaganje psihološkega s konceptom podobnosti bi moralo biti razbito v tri kategorije:

Podobnosti se privlačne, ker dajejo vrednost našim verjetjem, skupnim interesom, preprostemu delovanju in zavračanju drugačnosti.
Podobnosti so preproste – prispevajo k ureditvi našega sveta, družbene kategorizacije in so odgovor na naše potrebe po pripadnosti. Prikriti možganski procesi so stereotipi, ki se lahko razvijejo v predsodke in navsezadnje tudi diskriminacijo.

Podobnosti so varne – zakaj počnemo, kar počnemo, če bomo tako ali tako umrli? Nesmrtni postajamo s pripadnostjo kulturnemu pogledu. Pomanjkanje komplementarnosti s kulturnimi pogledi lahko povzroča eksistencialno tesnobo, ker drugi pogledi lahko pomenijo, da se motimo.

Pripadanje je primarni instinkt – izključevanje sproža dele možganov za fizično bolečino.

 

PREDLOGI ZA NADALJEVANJE:

Spodbudite skupino, da nadalje raziskuje implicitne biološke in družbene procese, zaradi katerih razmišljajo na način, na kateri razmišljajo.

NADALJNJE INFORMACIJE:

Ostracism; A Scientific look at shunning & the effects on those ostracised. ‘The Silent Treatment’: https://www.youtube.com/watch?v=x__UISHl9MU

Similarity – Attraction Theory
https://www.youtube.com/watch?v=Oqv0e71eaGw

Strah pred smrtjo
https://www.youtube.com/watch?v=H0wlQVbAXRs&vl=es