UČITELJI PROTI PROTICIGANSTVU

V šolah, še posebej tistih z učenci iz različnih etničnih ozadij, vključno z Romi, so konflikti (nadlegovanje, diskriminacija, izključevanje, sovražni govor itd.) zelo pogoste. Del učiteljsih obveznosti je poskusiti preprečiti te situacije, rešiti konflikte in jih pripraviti, da lažje razpoznajo, kdaj se take situacije pojavijo. Na žalost večina učiteljev, zaposlenih v multikulturnih okoljih, niso imeli ustreznega usposabljanja za ukvarjanje s temi situacijami.

Ideja te delavnice je prepoznati najpogostejše konflikte v šolah z učenci različnih etnij, s poudarkom na romskim učencih, in zbrati podatke o najbolj razširjenih učiteljskih praksah pri preprečevanju konfliktov. Izmenjava dobrih praks iz različnih šol omogoča, da prepoznamo najuspešnejše med njimi.

 

TEME:

Preprečevanje nadlegovanja in sovražnega govora, reševanje konfliktov, romski učenci

 

VELIKOST SKUPINE:

10 – 20 udeležencev

 

ČAS:

90 minut

 

PREGLED:

Udeleženci bodo lahko prepoznali in preprečili konflikte med učenci in bodo imeli različne možnosti reševanja, ki so že bile preverjene v praksi.

 

POVEZANE PRAVICE:
 • Pravica do enakosti
 • Pravica do svobode biti nediskriminiran
 • Pravica do izobrazbe

 

CILJI:
 • Spodbujanje učiteljev, da prepoznajo in preprečijo konflikte
 • Prepoznavanje dobrih praks za nagovarjanje konfliktov v mešanih šolah
 • Usposobiti učitelje s primernimi posegi za reševanje diskriminacije, nadlegovanja, izključevanja, sovražnega govora in več.

 

POTREBŠČINE:
 • Pisala
 • Papir
 • Stojalo z listi

 

PRIPRAVA:
 • Pripravite učilnico z ločenimi prostori za 3 do 5 skupin
 • Naredite ocenjevalni vprašalnik

 

NAVODILA
 1. Z udeleženci razpravljajte o dnevnih konfliktih v šoli in najbolj pogostih vzrokih njihovega pojavljanja.
 2. Razdelite udeležence v skupine 3 do 5 ljudi, po možnosti z vsaj dvema različnima šolama v vsaki skupini. Razdelite papirje in pisala udeležencem.
 3. Prosite udeležence, da prepoznajo konflikte, za katere smatrajo, da so prisotni v vseh šolah, ki so zastopane v skupini. Pustite jim, da razpravljajo o ukrepih za preprečevanje in reševanje teh konfliktov, ki jih lahko vsak posameznik izvaja in naj izberejo enega, za katerega mislijo, da je najprimernejši in najuspešnejši.
 4. Prosite skupino, da predstavijo svoje rezultate v 5 minutah. Po vsaki predstavitvi, dajte 2-3 minute za razpravo.
 5. Vodite 15 minutno skupinsko razpravo; poskrbite, da se konča z izborom dveh najboljših primerov preprečevanja konflikta v šoli. Pripravite plakat, ki vključuje obravnavane konflikte in izbrane ukrepe za preprečevanje.
 6. Z udeleženci razpravljajte, kako se različne predstavljene najboljše prakse lahko vključijo v dnevno delo z različnimi šolami.
 7. Prosite udeležence, da izpolnijo ocenjevalni vprašalnik.

 

POROČANJE IN VREDNOTENJE:
 • Kako mislite, da se romski učenci počutijo v različnih konfliktih?
 • Ali mislite, da bi prepoznavanje bodočih konfliktov, preden se zgodijo, zmanjšalo njihovo število?
 • Kako bi se odzvali v prepoznavanju potencialnega konflikta?
 • Kako bi se odzvali na predhodno obstoječ konflikt?
 • Ali lahko najboljše predstavljene prakse uporabite v svojem delu?

 

NASVETI ZA MODERATORJE:

Da bi razširili obseg obravnavanih konfliktov, zagotovite, da je v skupini zastopanih vsaj pet različnih šol.

Za udeležence je dobro, če so vključeni učitelji različnih specializacij in učitelji, ki delajo z različnimi starostnimi skupinami.

Poskušajte vključiti udeležence tako iz romskih šol kot šol, ki vključujejo učence iz različnih etničnih ozadij.

Da se pripravite na seminar, poiščite podatke o podobnih konfliktnih situacijah iz drugih šol, kakor tudi primere iz drugih držav.

 

PREDLOG ZA NADALJEVANJE:

Prosite udeležence, da poskušajo uporabiti najboljše od predlaganih praks v svojem delu in dajo povratne informacije o rezultatih.

Ponudite jim podatke, ki ste jih prehodno zbrali za primere iz Bolgarije in tujine ter jim pustite svoj kontakt za nadaljnje razlage ali sodelovanja.

 

NADALNJE INFORMACIJE:

Najboljše prakse nenasilnega reševanja konfliktov v in izven šol. Nekateri primeri:

https://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Non-violent%20conflict%20resolution%20-%20schools.pdf

Reševanje konfliktov v učilnici

https://www.learnersedge.com/blog/resolving-conflict-in-the-classroom