21. – 23. junij 2020

Maribor, Slovenija

Zaključni projektni sestanek EMPA je trajal dva dneva in je bil namenjen različnim temam, ki so se dotikali preteklih aktivnosti, kaj so še naloge pred nami in naše misli so tudi že bile usmerjene v nadaljne korake na področju anti-Ciganizma. Prav tako smo obravnali probleme, ki so se pojavili tekom projekta in ki so celotno partnerski konzorcij negativno presenetili, kljub ukrepom, ki smo jih imeli in predebatirali tekom že pripravljalnega sestanka.

Ključni in najbolj zahteven del sestanka je bil namenjen delu, kjer je bilo potrebno definirati kaj je potrebno še postoriti do konca projekta. Prav tako smo zbrali odzive in priporočila na izobraževalno orodje oz. toolkit. Sestanek pa je bil namenjen še usklajevanju za končno poročilo in dodatni evalvaciji projektnih aktivnosti. Na sestankih so sodelovale vse organizacije in tudi zunanji deležniki oz. koristniki izobraževanj.

Sestanek je bilo financiran s strani Erasmus+ programa.