2. – 6. prosinac 2018

Rim, Italija

Osposobljavanje mladih europski mladi protiv antiromizma bila je namijenjena osobama koje rade s mladima i predstavljanju ciljeva te rezultata projekata. Obuka osoba koje rade s mladima, među kojima su u većini bili pripadnici romske etničke manjine, imala je dvostruku funkciju: služila je kao test za prenošenje intelektualnog rezultata u praksu; što predstavlja značajan izvor informacija o rezultatu sa strane omladinskih radnika kao i krajnjih korisnika – mladih pripadnika romske i većinskog stanovništva. Raznolikost partnerstva osiguralo je i raznolikost pristupa, što je predstavljalo značajan doprinos k cijeloj obuci. Doznali smo da je fenomen antiromizma u svim partnerskim državama jako različit i ima različite korijene. Obuka je bila jako bitna iz puno vidika:

  • – upoznali smo različitost realnosti Roma u pet europskih zemalja i stoga značenje antiromizma u svakoj državi
  • – mladi su stekli kompetencije i znanja tako na području rada s mladima kao i međukulturnog djelovanja
  • – učvrstili smo kapacitete romskih organizacija, jer su nizozemska, talijanska i hrvatska organizacije po prvi put sudjelovale u Erasmus+ projektu
  • – projekt je obuhvaćao jake diseminacijske aktivnosti, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, jer smo projekt predstavili i na UNAR Anti-racial discrimination national Office u Rimu
  • – pripremili smo modul, koji uključuje znanja za predavanja na temu antiromizma
  • – izveli smo evaluacijski susret na temu projekta, obuke i odredili smjernice za u buduće
  • – stupili u kontakte s institucijama i organizacijama koje bi u budućnosti trebale obrazovne module na temu antiromizma.

Tijekom obuke koristili smo različite metode: predstavljanja, predavanja, grupni rad, radionice, igre uloga, debate, savjetovanja i sl. Obuka je u glavnom bila provedena na ex-jugoslavenskom jeziku, jer ga je većina sudionika razumjela. Među ostalim, upotrebljavao se je i engleski i talijanski jezik.

Osposobljavanje mladih bilo je financirano od strane Erasmus+ programa.