Romska odiseja

TEME:

Zgodovina Romov

 

VELIKOST SKUPINE:

10-25 udeležencev

 

ČAS:

3 ure

 

NAGOVARJA:

Analiza zgodovinskih virov, poznavanje glavnih faz romske zgodovine

 

CILJI AKTIVNOSTI:

Aktivnost skuša podpreti udeležence, da razmišljajo o romski zgodovini skozi analizi raznolikih virov.

 

CILJI:
 • Spoznati glavne faze in dogodke v zgodovini Romov v Evropi kot so Porrajmos (ali Samudaripen), gibanje za človekove pravice, prvi Svetovni romski kongres, znane Rome in Sinte po svetu itd.
 • Udeležence seznaniti z različnimi zgodovinskimi viri in jim nuditi podporo, da jih kritično analizirajo
 • Razjasniti relevantno terminologijo kot je družbena referenčna točka, narativi, ustna zgodovina, integracija, vključevanje
 • Razumeti povezavo med romskim gibanjem in potrebo po romskem narativu, mu daje legitimnost

 

PRIPRAVA NA AKTIVNOST:
 • Pripravite se na vprašanja povezana z romsko zgodovino. Zagotovite, da boste imeli zadosti znanja, da boste lahko odgovarjali na vprašanja udeležencev in/ali zagotovite prisotnost strokovnjaka na zasednju.
 • Glede na velikost skupine, pripravite 5 do 8 različnih zgodovinskih virov.
 • Vsak izroček mora vsebovati usmerjajoča vprašanja, ki podpirajo delovne skupine pri analizi virov.
 • Zagotovite, da boste podrobno predelali vire in boste zmožni razjasniti vprašanja, povezana z njihovimi izvori, nameni, kritikami.

 

DEJAVNOST KORAK ZA KORAKOM
1. korak: Predstavitev romske zgodovine in relevantne terminologije (90 minut)

Udeležencem predstavite glavne faze romske zgodovine s predstavitvijo njihovih glavnih značilnosti. Z njihovo pomočjo lahko naredite časovnico, ki jo naredite na podlagi znanja, ki ga skupina že ima. Lahko si pomagate s predlagano časovnico v publikaciji “Factsheets on Roma history”.

Vprašajte udeležence ali poznajo kakšne pripovedi/zgodbe o izvoru svoje etnične ali narodnostne skupnosti. Z njimi delite eno od pripoved o izvoru Romov in se pogovorite o pomembnosti zgodb na izvor naroda.

Z udeleženci razjasnite pomembne pojme za nadaljnjo razpravo, kot so: zgodovina, narativ, zgodovinski vir, manjšina, referenčna točka.

2. korak: Delo z zgodovinskimi viri v manjših skupinah (45 minut)

Udeležence razporedite v manjše skupine in vsaki skupine podelite po en zgodovinski vir za analizo. Prosite jih, da preberejo tekste in s pomočjo usmerjevalnih vprašanj analizirajo vire. Lahko uporabite vire v kazalu ali pripravite druge, ki so bolj relevantni v lokalnem okolju. Za vsakega od virov, pripravite splošna in specifična usmerjevalna vprašanja.

Skupine bi morale biti zmožne povzeti ugotovitve njihove razprave v 5 minutni predstavitvi na zasedanju.

3. korak: Predstavitev skupinskega dela in poročanje (45 minut)

Prosite udeležence, da predstavijo rezultate svojega na zasedanju. Zaenkrat dovolite samo pojasnjevalna vprašanja.

 

POROČANJE IN VREDNOTENJE:

Sprožite razpravo s skupino o sledečih vprašanjih:

 • Ali imajo vsi viri zgodovinski pomen? Zakaj? Zakaj ne?
 • Kakšna je razlika med romskimi in neromskimi narativi? Zakaj je razlika pomembna?
 • Kakšen je pomen romskih narativov o romski zgodovini za romsko družbeno gibanje?
 • Kakšen je pomen ustne zgodovine za romske narative?
 • Kaj je pomen več perspektiv v zgodovinskem pisanju? Kaj je potrebno za splošno sprejetje narativa?

 

NASVETI ZA MODERATORJE:

Delo z viri je zelo pomembno v manjših delovnih skupinah, še posebej za razpravo med udeleženci. Če udeleženci ne sledijo usmerjevalnim vprašanjem, jih moderatorji lahko opomnijo, vendar naj ne skušajo preveč vplivati na razpravo.

 

KAKO ŠE PRILAGODITI:

Lahko uporabite vire, ki so relevantni za lokalno zgodovino romske skupnosti. Prav tako lahko poskusite spremeniti uvodni del v ločeno aktivnost, ki udeležencem omogoči, da se več naučijo o zgodovini Romov.

IDEJE ZA UKREPE IN NADALJEVANJE:
 • Mladi lahko raziščejo zgodovinske učbenike in preverijo, če tam najdejo podatke o Romih ali drugih manjšinah in preverijo, kako so predstavljeni.
 • Povabite mlade, da naredijo intervjuje v skupnosti o pomembnih dogodkih v zgodovini Romov (npr. intervjuji o holokavstu)

 
POTREBŠČINE

 • Viri za skupinsko delo
 • Projektor z zaslonom in zvočniki
 • Stojalo s papirji in pisala za skupinske predstavitve

 
VPRAŠANJA ZA SKUPINSKO RAZPRAVO

 • O čem govori vir?
 • Zakaj je ta vir romski ali povezan z Romi?
 • Kdo je ciljna publika tega vira?
 • Kdo je ustvaril ta vir Romi ali Neromi? Zakaj?
 • Ali Romi poznajo ta vir
 • Katera so glavna vprašanja, ki jih obravnava – glede na družbeno vključevanje Romov?
 • Kako dokument določa romsko zgodovino?
 • Sledeč dokumentu, kaj pomeni Romanipe?
 • Kako bi opredelili ciljno skupino dokumenta?

Tukaj je nekaj pomembnih točk dokumenta za vaše delovne skupine:

 

1

Rom je, kdorkoli se prepoznava v skupnem zgodovinskem indo-grškem izvoru; se prepoznava v skupnem jeziku Romanov; kdor se prepoznava v skupni kulturni dediščini Romanipe

2

Vsaka naša oseba ima pravico do samoodločanja o označevanju, identiteti in skupnosti. Vsaka oseba ima pravico svobodno prakticirati vero, kulturo in tradicijo. Romanipe temelji na povezovanju skozi raznolikost.

3

Države morajo zagotoviti, da so romska zgodovina, izvor in usoda, preganjanje in skupnost vključene v šolski program. V ta namen morajo države in mednarodne institucije v sodelovanju z romskimi institucijami razviti program in ga brez odlašanja umestiti v izobraževalne programe.

4

Že več kot šest stoletij, Romi živijo v Evropi. Našo zgodovino zaznamuje proticiganstvo1 , suženjstvo, diskriminacija, preganjanje, izključevanje, nasilje in genocid; ta zgodovina je bila zapisana s človeško krvjo.

5

Mi Romi smo zaenkrat bili oropani pravice do prepoznavanja kot nacionalna manjšina. Tradicionalno se nas obravnava kot družbeno obrobno skupino, kot socialni problem, ki ga je potrebno “integrirati” s pomočjo disciplinarnih ukrepov in državne represije.

6

Našo usodo so določali samooklicani strokovnjaki in specialisti; našo zgodovino so zapisali lingvisti in romologi.

7

Z diskriminiranjem jezika, običajev, tradicije in kulture, s potvarjanjem naše zgodovine in naše identitete, se je ustvarilo gojišče za evropsko proticiganstvo.

 

ZAKLJUČKI & NADALJEVANJE

Ocenjevanje seminarjev bo izvedeno z napisanimi vprašalniki, saj se bo na ta način zagotovilo individualno perspektivo posameznikov. Vprašalnik vključuje osebno izkušnjo, premislek določenih delavnic in splošnih vtisov in učnih dosežkov. Poleg tega bomo izvedli vrednotenje, da dobimo skupinsko perspektivo in interaktivno vrednotenje o številnih težavah. Določili bomo štiri kote v sobi. V prvem kotu (stena z grafiti) bodo udeleženci lahko pustili sporočilo za skupino. V drugem kotu bodo morali na tarči določiti, kako podrobno so se seznanili z glavnimi temami učne delavnice (spopadanju s proticiganstvom). V tretjem kotu bodo imeli bolj osebno nalogo, kjer jih bomo prosili, da delijo skrivnost z drugimi. V zadnjem kotu bomo udeležence prosili, da razmislijo o tem, kaj je bilo za njih največje presenečenje na tej delavnici oziroma v tem tednu.

NADALJNJE INFORMACIJE:

https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/roma-history-factsheets