Jongeren en jongeren met minder kansen tegen antigypsyisme

Van jongs af aan interpreteren we de wereld om ons heen in primaire categorieën. Ouderen leerden ons over ‘zigeuners’ als groepen mensen met een andere cultuur dan ‘die van ons’, waardoor ze als uit-groepen werden gezien. Maar waarom bestaat deze afwijking van de meerderheid? Waarom is het in de eerste plaats moeilijker om deel uit te maken van de groep als je anders bent?

Het belangrijkste idee van deze workshop is om jongeren te laten zien hoe ons brein werkt en hen te laten nadenken waarom we geneigd zijn te denken op een manier die oneerlijk is tegenover anderen. Aangezien sommige acties puur evolutionair zijn, ervan bewust zijn kan ons gedrag veranderen.

 

THEMA:

uitsluiting, identiteit, stereotypen, vooroordelen, discriminatie

 

GROEPSGROOTTE:

9 – 40 deelnemers

 

TIJD:

60 minuten

 

OVERZICHT:

Er zal uitleg worden gegeven over groepsvorming door middel van het concept van gelijkenis. Volgens de wetenschap neigt de mens naar aantrekking, gemak en veiligheid in de richting van groepsvorming met eenzelfde leeftijdsgenoten. Aan de andere kant veroorzaakt uitsluiting fysieke pijn, echter hebben de mensen nog steeds iets nodig om zich te onderscheiden. Inzicht in psychologische processen zal het vermogen vergroten om diversiteit te begrijpen, te tolereren en te ondersteunen.

 

GERELATEERDE RECHTEN:
 • Geen discriminatie
 • Gelijkheid
 • Vrijheid

 

DOELSTELLINGEN:
 • Psychologische processen begrijpen die uitsluiting en neiging tot gelijkenis veroorzaken
 • De verschillen tussen biologische mechanismen en individuele constructen van groepsvorming begrijpen
 • Vooringenomen differentiatie, segregatie en discriminatie te vermijden

 

MATERIALEN
 • Markers/stiften
 • Flipover/flipchart
 • Post-its

 

VOORBEREIDING
 • Bereid de stoelen en papieren voor in een ruim klaslokaal

 

INSTRUCTIES
 1. Verdeel de post-its en vraag de deelnemers om een ​​van hun persoonlijke kenmerken op te schrijven. Vervolgens moeten ze proberen een andere deelnemer te vinden met dezelfde kenmerken.
 2. Kies 3 tot 5 personen met het meest interessante kenmerk en schrijf deze op de flipover. Vraag de andere deelnemers om zichzelf in een van deze categorieën toe te schrijven door in een groep te staan ​​met de gekozen persoon.
 3. Reflecteer de opdracht. Hebben de deelnemers moeite gehad om de eigen kenmerken te beschrijven? Hadden ze moeite met het koppelen van het eigen kenmerk aan een ander? Zo ja, waarom?
 4. Als de groepen eenmaal zijn gevormd, vraag de deelnemers dan om een ​​casus te reflecteren en op te schrijven, als hun zelfde kenmerk een reden was voor uitsluiting of acceptatie.
 5. Groepen moeten de casussen presenteren. Laat de deelnemers vertellen hoe ze zich voelden in de opgegeven situatie.
 6. Vat de resultaten samen en geef de theoretische achtergrond van de acties, ondersteund door beroemde sociaalpsychologische experimenten.
 7. Bespreek de opdrachten doelend op een realistische omgeving en situaties met Roma-gemeenschappen.

 

DEBRIEFING EN EVALUATIE
 • Waarom kan anders zijn niet worden geaccepteerd? Toon achtergrondkennis over psychologische processen.
 • Hoe erg is het om te worden uitgesloten? Geef een voorbeeld van een negatieve ervaring en het effect ervan.
 • Wat kan er gedaan worden om geaccepteerd te worden? Geef hier een goed voorbeeld van.
 • Werkt het? Evalueer het kritisch.

 

TIPS VOOR TRAINERS

De toelichting van de psychologische processen door middel van gelijkenis zou moeten worden onderverdeeld in drie categorieën:

Overeenkomsten zijn aantrekkelijk vanwege de validatie van onze overtuigingen, wederzijdse sympathie, soepele interactie en afstoting van ongelijkheid.

Overeenkomsten zijn gemakkelijk – ze dragen bij aan de organisatie van onze wereld, sociale categorisering en zijn het antwoord op onze behoefte om erbij te horen. Onderliggende hersenprocessen zijn stereotypen die kunnen evolueren naar vooroordelen en uiteindelijk discriminatie.

Overeenkomsten zijn veilig – waarom doen we wat we doen, als we toch gaan sterven? We worden onsterfelijk door toe te schrijven aan een culturele kijk. Gebrek aan complementariteit met culturele visie kan leiden tot existentiële angst, aangezien alternatieve opvattingen kunnen suggereren dat we ongelijk hebben.

Behoren is een primair instinct – uitsluiting veroorzaakt hersengebieden voor fysieke pijn.

 

SUGGESTIES VOOR FOLLOW-UP:

Moedig de groep aan om de onderliggende biologische en maatschappelijke processen die hen aan het denken zetten verder te onderzoeken.

 

VERDERE INFORMATIE:

Ostracism ; A Scientific look at shunning & the effects on those ostracised. ‘The Silent Treatment’:
https://www.youtube.com/watch?v=x__UISHl9MU