Učitelji protiv antiromizma

U školama, posebno onim s učenicima iz različitih etničkih grupa, uključujući i Rome, česte su situacije sukoba kao što su maltretiranje, diskriminacija, isključivanje, govor mržnje i sl. Dio obaveza učitelja je pokušavati spriječiti takve situacije, rješavati sukobe i što bolje prepoznati takve situacije kada se pojave. Na žalost, većina učitelja u multikulturnim okolinama nisu dobili nikakve obuke za rješavanje takvih situacija.

Zamisao radionice je identificirati najčešće situacije sukoba u školama s učenicima različitih etniciteta, s naglaskom na romskim učenicima i skupljati informacije o najčešćim praksama učitelja za sprječavanje tih sukoba. Razmjena dobrih praksa iz različitih škola omogućila bi da se pronađu najbolje.

 

TEME:

Sprječavanje maltretiranja i govora mržnje, rješavanje sukoba, romski učenici

 

VELIČINA GRUPE:

10 – 20 sudionika

 

TRAJANJE:

90 minuta

 

PREGLED:

Sudionici će moći prepoznati i spriječiti sukobe između učenika i imati različite mogućnosti za rješavanje, koje su se provjereno iskazale kao najbolja rješenja u stvarnim situacijama.

 

POVEZANA PRAVA:
 • Pravo na jednakost
 • Pravo na slobodu od diskriminacije
 • Pravo na školovanje

 

CILJEVI:
 • Ohrabrivanje učitelja da prepoznaju i spriječe situacije sukoba
 • Identifikacija dobrih praksi za sučeljavanje s situacijama sukoba u mješovitim školama
 • Poučavanje učitelja o prikladnim intervencijama za borbu protiv diskriminacije, maltretiranja, isključivanja, govora mržnje i više.

 

MATERIJALI:
 • Markeri
 • Papir
 • Flipchart

 

PRIPREMA
 • Pripremite dvoranu s odvojenim mjestima za 3 do 5 grupa
 • Napravite evaluacijski upitnik

 

UPUTSTVA
 1. Raspravljajte s sudionicima o dnevnim situacijama sukoba u školi i najčešćim uzrocima njihovog pojavljivanja.
 2. Podijelite sudionike u grupe od 3 do 5 ljudi, ako je moguće sa najmanje dvije različite škole u grupi. Podijelite papire i markere sudionicima.
 3. Zamolite sudionike da identificiraju situacije sukoba koje smatraju prisutne u svim školama zastupanima u grupi. Omogućite im raspravu o mjerama za sprečavanje i rješavanje tih sukoba, koje poduzima svaki pojedinac i neka odaberu one za koje misle da su najprikladnije i najuspješnije.
 4. Zamolite grupe da u 5 minuta predstave rezultate. Nakon svake prezentacije dajte im 2-3 minute za diskusiju.
 5. Moderirajte 15 minuta rasprave u grupi i pobrinite se da se završi s odabirom dviju najboljih praksi u sprječavanju sukoba u školi. Pripremite poster koji uključuje razmatrane situacije sukoba i poduzete mjere za sprječavanje.
 6. Raspravljajte s sudionicima kako se razne predstavljene najbolje prakse mogu uključiti u dnevni rad u različitim školama.
 7. Zamolite sudionike da ispune evaluacijski upitnik.

 

IZVJEŠTAJ I EVALUACIJA:
 • Što mislite kako se romski učenici osjećaju u raznim situacijama sukoba?
 • Da li mislite da će identifikacija budućih sukoba, prije nego što se dogode, smanjiti njihov broj?
 • Kako biste reagirali u identificiranju potencijalnog sukoba?
 • Kako biste reagirali na prethodni sukob?
 • Da li biste aplicirali koju od najboljih predstavljenih praksa u vašem radu?

 

SAVJETI ZA FACILITATORE:

Kako bi proširili opseg situacija sukoba u pitanju, osigurajte da će bar pet različitih škola biti predstavljeno u grupi.

Za sudionike je dobro ako su uključeni učitelji različitih specijaliteta kao i oni koji rade s različitim dobnim grupama.

Pokušajte uključiti pripadnike također iz romskih škola i one koji uključuju učenike različitih etničkih pozadina.

Za pripremu na seminar pokušajte pronaći informacije o sličnim situacijama sukoba iz drugih škola pa i slučaje iz drugih škola.

 

PRIJEDLOZI ZA PRATEĆE AKTIVNOSTI:

Zamolite sudionike da pokušaju aplicirati neke od predloženih najboljih praksi u svom radu i da daju povratne informacije o ishodu.

Pružajte im informacije koje ste prikupili unaprijed na primjer iz Bugarske i tuđine i ostavite im vaš kontakt za moguća daljnja objašnjenja ili sudjelovanja.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Najbolje prakse nenasilnog rješavanja sukoba u i van škole. Neki primjeri:

https://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Non-violent%20conflict%20resolution%20-%20schools.pdf

Rješavanja sukoba u školi:

https://www.learnersedge.com/blog/resolving-conflict-in-the-classroom