Romska odiseja

TEME:

povijest Roma

 

VELIČINA GRUPE:

10-25 sudionika

 

TRAJANJE:

3 sata

 

NAGOVARA:

Analizu povjesničkih izvora, znanja o glavnim fazama romske povijesti

 

CILJEVI AKTIVNOSTI:

Aktivnost pokuša pomoći sudionicima da razmišljaju o romskoj povijesti kroz analize različitih izvora.

 

CILJEVI:
 • Upoznati se s glavnim fazama i eventima u povijesti Roma u Europi, kao što su Porrajmos (ili Samudaripen), pokret za ljudska prava, prvi
 • svjetski romski kongres, poznati Romi i Sinti u svijetu itd.
 • Upoznati sudionike s različitim povijesnim izvorima i podržati sudionike u kritičkoj analizi istih
 • Razjasniti relevantnu terminologiju kao što je socijalna referentna točka, narativi, usmena povijest, integracija, uključivanje
 • Razumjeti poveznicu među romskim pokretom i potrebom romskog narativa za podršku legitimnosti

 

PRIPREMA AKTIVNOSTI:
 • Pripremite se na pitanja vezana za romsku povijest. Pobrinite se da ćete imati dovoljno znanja za pojašnjivanje pitanja sudionika i/ili osigurajte prisutnost stručnjaka na sjednici.
 • Ovisno o veličini grupe, pripremite 5 do 8 različitih povijesnih izvora.
 • Svaki letak mora uključivati usmjeravajuća pitanja za podršku radnim grupama kod analize izvora.
 • Pobrinite se da ste temeljito prišlo kroz izvore i možete pojasniti pitanja vezana na izvor, namjeru, kritiku.

 

DJELATNOST KORAK PO KORAK
1. korak : Predstavljanje romske povijesti i relevantne terminologije (90 minuta)

Sudionicima predstavite glavne faze romske povijesti s predstavljanjem njihovih glavnih karakteristika. Zajedno s njima možete napraviti vremensku traku, koristeći znanje koje grupa već ima. Iskoristiti možete vremensku traku, koju predlaže publikacija “Factsheets on Roma history”

Pitajte sudionike da li znaju neke bajke/priče o izvoru njihovih etničkih ili nacionalnih grupa. Podijelite s njim jednu od bajki o izvorima Roma i s njima pričajte o važnosti priča na etno-genezu.

Pojasnite sudionicima važnost termina za daljnju raspravu, kao što su: povijest, narativ, povijesni izvori, manjine, referentna točka.

2. korak: Rad u manjim grupama na povijesnim izvorima (45 minuta)

Podijelite sudionike u manje grupe i podijelite svakoj grupi povijesni izvor za analiziranje. Zamolite ih da pročitaju tekstove i koriste usmjeravajuća pitanja za analizu izvora. Upotrijebiti možete izvore u dodatku ili pripremiti druge koji su relevantni na lokalnoj razini. Za svakog od izvora, grupa će naći općenita usmjeravajuća i specifična pitanja.

Grupe bi trebale moći sažeti svoje zaključke u 5 minutnim prezentacijama sjednici.

3. korak: Predstavljanje rada u grupi i izvještaj (45 minuta)

Zamolite sudionike da predstave rezultate njihovog rada na sjednici. Za sada grupama dozvolite samo pitanja za dodatna objašnjenja.

 

IZVJEŠTAJ I EVALUACIJA:

Vodite raspravu s grupom o sljedećim pitanjima:

 • Da li su svi izvori od povijesne važnosti? Zašto? Zašto nisu?
 • Koje su razlike između romskih i neromskih narativa? Zašto je razlika bitna?
 • Koju ulogu igraju romski narativi u romskoj povijesti za romski društveni pokret?
 • Koju ulogu igra usmena povijest za romske narative?
 • Što su višestruke perspektive na povijesno pisanje? Kako možemo imati narativu koju prihvaća glavna struja?

 

SAVJETI ZA FACILITATORE:

Rad s izvorima je jako bitan u manjim radnim grupama, pogotovo rasprava među sudionicima. Ako sudionici ne slijede usmjeravajuća pitanja, ih facilitatoru mogu podsjetiti ali neka pokušaju ne previše utjecati na raspravu.

 

KAKO SE JOŠ PRIPREMITI

Možete koristiti izvore relevantne za lokalnu povijest romske zajednice. Također možete promijeniti uvodni dio u svoju aktivnost i time omogućiti sudionicima da više nauče o povijesti Roma.

IDEJE ZA AKCIJU I NASTAVAK
 • Mladi mogu napraviti istragu u školskim povijesnim knjigama da vide ima li tamo informacija o Romima i ostalim manjinama te kako su predstavljeni.
 • Pozvati mlade da rade intervjue u zajednici oko bitnih događaja u povijesti Roma (npr. Intervjuji o holokaustu)

 
MATERIJALI

 • Izvori za rad u grupama
 • Projektor s ekranom i zvučnicima
 • Flip chart papiri i markeri za grupne prezentacije

 
Pitanja za grupnu raspravu:

 • O čemu priča izvor?
 • Zašto je neki izvor romski ili povezan s Romima?
 • Tko je ciljna grupa za izvor?
 • Je li autor izvora Rom ili Nerom? Zašto?
 • Znaju li Romi izvor?
 • Koja su glavna pitanja koja nagovara vezana na uključivanje Roma u društvo?
 • Kako dokument definira povijest Roma?
 • Prema dokumentu što znači Romanipe?
 • Kako bi vi definirali ciljanu skupinu dokumenta?

Ovdje su neke bitne točke dokumenta za vašu radnu grupu:

 

1

Rom je tko se osjeća pripadnika zajedničkog Indo-Grčkog izvora, tko osjeća vez prema zajedničkom jeziku Romana, tko dijeli zajedničku kulturnu baštinu Romanipe.

2

Svaka osoba naših ljudi ima pravo na samo-donošenu oznaku, identitet i zajednicu. Svaka osoba ima pravo na slobodu vjeroispojvesti, kulture i tradicije. Romanipe temelji na jedinstvu preko raznolikosti.

3

Države bi trebale osigurati da se romska povijest, izvor i sudbina, proganjanje i zajednica uključe u kurikulume. Države i međunarodne institucije trebale bi razviti takve kurikulume u sudjelovanju s romskim institucijama te ih bez zakašnjenja integrirati u svoj obrazovne sisteme.

4

Više od šest stoljeća Romi žive ovdje u Europi. Naša povijest obilježili su antiromizam, ropstvo, proganjanje, isključivanje, nasilnost i genocid; ta je povjest bila spisala ljudskom krvlju.

5

Nama Romima odrekli su pravo na prepoznavanje kao nacionalne manjine. Tradicionalno tumači se nas kao društveno marginalna grupa, kao socijalni problem kojeg treba “integrirati” putem disciplinarnih mjera i državne represije.

6

Našu sudbinu određuju samoprozvani eksperti i specijalisti; našu povijest pišu lingvisti i stručnjaci za Rome.

7

S diskriminacijom protiv našega jezika, običaja, tradicija i kultura, s lažiranjem naše povijesti i našeg identiteta, stvorilo se plodno tlo za stvaranje europskog antiromizma.
 

ZAKLJUČCI & NASTAVAK

Evaluacije seminara bit će sprovedene s natisnutim upitnicima, kako bi se dobila pojedinačna perspektiva pojedinaca. Upitnici nude uvid u osobna iskustva, refleksije pojedinačnih sjednica i opće utiske i uspjehe učenja. Osim toga obavit ćemo evaluacijske aktivnosti kako bismo prikupili grupnu perspektivu i interaktivni evaluaciju za niz pitanja. Uspostavit ćemo 4 ugla u sobi. U prvom uglu (stijena s grafitima), sudionici mogu ostaviti posljednju poruku za grupu. U drugom uglu morat će smjestiti točku na meti, kad jih pitamo koliko su se upoznali s glavnom temom podučavanja (izazov antiromizmu). U trećem uglu imati će osobniju zadaću, zamolit ćemo ih da podijele svoju tajnu s drugim. U zadnjem kutu sudionike će se zamoliti da reflektiraju svoje najveće iznenađenje tijekom seminara i tijekom tjedna.

VIŠE INFORMACIJA:

https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/roma-history-factsheets