Romkinje protiv antiromizma

Romkinje su jedne najdiskriminiranijih i ranjivih podgrupa u društvu. S jedne strane, diskriminira ih civilno društvo, a s druge strane su diskriminirane i unutar romskih zajednica, gdje su patrijarhalni pogledi još uvijek jako prisutni, zbog čega su njihove uloge ograničene na njihova domaćinstva. Romkinje su često svjesne problema diskriminacije s strane civilnog društva, međutim nisu u tolikoj mjeri svjesne diskriminacije s vlastite strane – romske zajednice, koje često ne prepoznaju pitanja rodne diskriminacije u vlastitoj zajednici.

Naša glavna ideja je opunomoćiti Romkinje s osnovnim znanjem o diskriminaciji, različitim tipovima i razinama iste te ih ohrabriti da prepoznaju diskriminatorno ponašanje i zauzmu stav protiv. Jer je tema diskriminacije među Romkinjama često osjetljiva, moramo poštovati povjerenost informacija/sadržaja/razgovora i etički kod.

 

TEME:

Diskriminacija, ljudska prava, romska zajednica

 

VELIČINA GRUPA:

5 – 10 sudionica

 

TRAJANJE:

90 minuta

 

PREGLED:

Korištenjem medijskih izvještaja, izravno povezanih s romskim zajednicama i Romkinjama, sudionice raspravljaju o idealu romske zajednice unutar civilnog društva, sudionice pružaju svoje vlastite primjere susreta s diskriminatornim ponašanjem i stvaraju ideje koje se navezuju na temu kako se suočiti s različitim vrstama diskriminacije.

 

POVEZANA PRAVA:
 • Bez diskriminacije
 • Sloboda mišljenja i vjere
 • Pravo na obrazovanje

 

CILJEVI:
 • Romkinjama pomoći prepoznati različite vrste diskriminacijey
 • Romkinjama pomoći promisliti njihov ulogu unutar društva i njihove zajednice
 • Razviti strategije koje bi omogućile da Romkinje nagovaraju pitanja diskriminacije
 • Spriječiti diskriminatorne poglede prema romskoj zajednici

 

MATERIJALI:
 • Članci iz medija koji spominju romsku zajednicu (1 članak na sudionicu)
 • Markeri
 • Kartice, na kojima su navedene različite vrste diskriminacije
 • Flipchart

 

PRIPREMA
 • Potražiti i natisnuti članke iz medija, skladno s brojem sudionika
 • Napraviti kartice koje navode različite vrste diskriminacije
 • Napraviti evaluacijski upitnik

 

UPUTSTVA
 1. Upitati grupu sudionika kako zamišljaju diskriminaciju. Poticati ih da razmišljaju o primjerima diskriminacije za koju su čuli. Pokušajte sudionike usmjeravati da smisle definiciju diskriminacije. Ako ne mogu doći do zaključka, predstavite sljedeću definiciju: drugačiji tretman osoba ili grupe ljudi, pogotovo ako je taj tretman gori od toga kako se inače tretira ljudi, zbog njihove boje kože, roda, seksualnosti itd.
 2. Podijelite članke iz medija (jedan članak na sudionika) koji se tiču romske zajednice. Zamolite sudionike da sami pročitaju članak i označe riječi, koje smatraju diskriminatornim prema romskoj zajednice. Dajte sudionicima 15 minuta da pročitaju članak.
 3. Zamolite sudionike da predstave svoja otkrića o diskriminaciji Roma u člancima. U to vrijeme Romkinje obično prepoznaju da mediji u glavnom šire negativne informacije o Romima, što se kasnije odražava na cijelu zajednicu, ne samo na pojedince spomenute u tim člancima. Pitajte koji su najčešći stereotipi o Romima i pitajte ako su se ikad osjećali diskriminirani zbog njih.
 4. Zamolite sudionike da oblikuju dvije grupe i podijele “diskriminacijske kartice” objema (iste karte za obje grupe). Prvu grupu zamolite da raspravlja o različitim vrstama diskriminacije u vezi s civilnim društvom, a drugu grupu pa raspravlja o istim vrstama diskriminacije u vezi s romskom zajednicom. Zamolite sudionike da zapišu primjere na flipcat i predstave svoja iskustva s diskriminacijom drugih.
 5. Pričajte o ishodima i postavite pitanje kako oni mogu spriječiti diskriminaciju u raznim okruženjima? Što mogu uraditi kao pojedinci? Što mogu uraditi kao zajednica?
 6. Završite radionicu s informiranjem sudionika o tome kako se skladno s državnim zakonima prijavi diskriminacija, kako bi mogli pravno prijaviti incidente u kojima su bili diskriminirani.

 

IZVJEŠTAJ I EVALUACIJA:
 • Je li bilo teško definirati pojam diskriminacija? Da li ste uspjeli sami definirati, imate li sada bolje razumijevanje što diskriminacija jest?
 • Da li ste olako našli različite vrste diskriminacije? Ako da, zašto mislite da je tome tako?
 • Je li vam bilo lakše raditi u grupi ili pojedinačno?
 • Mislite li da su stereotipi povezani s diskriminacijom? Kako?
 • Mislite li da su Romkinje više diskriminirane nego muški pripadnici romske zajednice?
 • Da li ikada mislite da ste vi diskriminatorni prema nekome? Zašto?
 • Da li ste ikad razmišljali o prijavljivanju diskriminacije? Ako ne, zašto to ne biste uradili?
 • Podijelite opći upitnik gdje će sudionici moći ocijeniti zadovoljstvo s aktivnošću.

 

SAVJETI ZA FACILITATORE:

Jer je aktivnost namijenjena ženskim članicama romske zajednice, također predlažemo da aktivnost facilitira žena/žene, jer će biti jednostavnije stvoriti uzajamno povjerenje, koje je potrebno kako bi Romkinje podijelile svoja iskustva s diskriminacijom.

Brojne Romkinje nisu imale priliku steći osnovno školovanje, zbog čega imaju problema s pismenošću. Pružajte tumača ako je to potrebno ili aktivnost provedite na način gdje još bar jedna osoba može pružati potporu sudionicama kada čitaju i razmatraju članke iz medija.

Kada tražite članke u medijima, pokušajte naći barem jedan ili dva, koji romsku zajednicu predstavljaju na pozitivan način.

Kada raspravljate o diskriminaciji unutar romske zajednice, budite oprezni da ne pređete granice, jer je to jako osjetljiva i osobna tema. Ako vidite da se neke od sudionica ne osjećaju ugodno s načinom na koji se o temi raspravlja, potrudite se promijeniti smjer diskusije.

Pružajte sudionicama informacije o tome kako prijaviti diskriminaciju na jednostavan način, koji će razumjeti, vodite ih kroz proces prijavljivanja diskriminacije, ako bude potrebno.

 

PRIJEDLOZI ZA PRATEĆE AKTIVNOSTI:

Potičite grupu da dalje istražuje diskriminaciju u njihovim dnevnim životima. Ostavite im vaš kontakt u slučaju da će biti diskriminirane i da će htjeti o tome u budućnosti pričati ili ako bi pak trebale pomoć kot prijavljivanja diskriminacije.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Popis relevantnih članka:

Roma Civil Monitor

Roma Women in 9 EU Member States

Roma integration in the EU

Fundamental Rights Report 2019

Human Rights of Roma and Travellers in Europe