Roma-vrouwen op weg naar antigypsyisme

Roma-vrouwen zijn een van de meest gediscrimineerde en kwetsbare subgroepen binnen de samenleving. Aan de ene kant worden ze gediscrimineerd door het maatschappelijk middenveld en aan de andere kant worden ze ook gediscrimineerd binnen hun eigen Roma-gemeenschappen, waar de patriarchale opvattingen nog steeds erg aanwezig zijn, daarom geloven veel van deze vrouwen dat hun rollen zijn beperkt tot hun huishouden. Roma-vrouwen zijn zich vaak bewust van de kwestie van discriminatie door het maatschappelijk middenveld, terwijl ze zich minder bewust zijn van de discriminatie binnen hun eigen – Roma-gemeenschappen, omdat ze de kwestie van gender gerelateerde discriminatie binnen hun eigen gemeenschap vaak niet erkennen.

Ons voornaamste idee is om Roma-vrouwen basiskennis te geven over discriminatie, de verschillende soorten en niveaus ervan, en hen te stimuleren om discriminerend gedrag te herkennen en een standpunt tegen hen in te nemen. Aangezien het onderwerp discriminatie onder Roma-vrouwen nogal gevoelig ligt, moeten we de vertrouwelijkheid van informatie/inhoud/gesprekken en de ethische code respecteren.

 

THEMA:

Discriminatie, mensenrechten, Roma-gemeenschap

 

GROEPSGROOTTE:

5 – 10 deelnemers

 

TIJD:

90 minuten

 

OVERZICHT:

Gebruik van nieuwsberichten die verband hebben met Roma-gemeenschappen, Roma-vrouwelijke deelnemers bespreken het algemene ideaal van de Roma-gemeenschap binnen het maatschappelijk middenveld, geven deelnemers voorbeelden van hun eigen ervaringen met discriminerend gedrag en creëren ze ideeën hoe om te gaan met verschillende soorten discriminatie.

 

GERELATEERDE RECHTEN:
 • Geen discriminatie
 • Vrijheid van denken en religie
 • Recht op democratie

 

DOELSTELLINGEN:
 • Om Roma-vrouwen verschillende soorten discriminatie te laten herkennen
 • Roma-vrouwen aan het denken zetten over hun rol binnen de samenleving en hun gemeenschap
 • Strategieën ontwikkelen waarmee Roma-vrouwen de problematiek van discriminatie kunnen aanpakken
 • Om discriminerende standpunten onder de Roma-gemeenschap te voorkomen

 

MATERIALEN:
 • Nieuwsberichten waarin Roma-gemeenschappen worden genoemd (1 artikel per deelnemer)
 • Markers/stiften
 • Kaarten waarop de verschillende soorten discriminaties staan vermeld
 • Flipover/flipchart

 

VOORBEREIDING:
 • Zoek en print de artikelen van nieuwsberichten op basis van het aantal deelnemers
 • Maak kaarten met de verschillende soorten discriminaties
 • Maak de evaluatielijst

 

INSTRUCTIES
 1. Vraag de deelnemers hoe zij zich discriminatie voorstellen. Laat ze voorbeelden bedenken van discriminatie. Probeer de deelnemers te begeleiden bij het bedenken van de definitie van discriminatie. Als ze geen conclusie kunnen trekken, geef dan de volgende definitie: een persoon of een bepaalde groep mensen anders behandelen, vooral op een slechtere manier dan de manier waarop je andere mensen behandelt, vanwege hun huidskleur, geslacht, seksualiteit, enz.
 2. Deel de nieuwsberichten uit (één artikel per deelnemer), welke zich op de Roma-gemeenschap richt. Vraag de deelnemers om de artikelen individueel te lezen en markeer de woorden die volgens hen discriminerend zijn jegens de Roma-gemeenschap. Geef de deelnemers 15 minuten om het artikel te lezen.
 3. Vraag de deelnemers om hun bevindingen van discriminatie van Roma in de artikelen te presenteren. Doorgaans, op dit moment herkennen Roma-vrouwen dat de media meestal negatieve informatie over Roma verspreiden, die vervolgens de hele gemeenschap weerspiegelt, en niet alleen de individuen die in die artikelen worden genoemd. Vraag wat de meest voorkomende stereotypen over Roma zijn en vraag of ze ooit gediscrimineerd worden in verband daarmee.
 4. Vraag de deelnemers om twee groepen te vormen en de ‘discriminatiekaarten’ over beide groepen te verdelen (dezelfde kaarten voor beide groepen). Vraag de eerste groep om de verschillende soorten discriminatie met betrekking tot het maatschappelijk middenveld te bespreken en de andere groep om dezelfde soorten discriminatie met betrekking tot de Roma-gemeenschap te bespreken. Vraag de deelnemers om de voorbeelden op de flipover te schrijven en hun ervaringen met discriminatie aan anderen te presenteren.
 5. Bespreek de resultaten en vraag hoe ze discriminatie in verschillende omgevingen kunnen voorkomen? Wat kunnen ze als individuen doen? Wat kunnen ze als gemeenschap doen?
 6. Sluit de workshop af met het informeren van de deelnemers over het melden van discriminatie, op basis van de nationale wetgeving, om hen ervan bewust te maken dat ze legale incidenten, waarin ze worden gediscrimineerd, kunnen melden.

 

DEBRIEFING EN EVALUATIE:
 • Was het moeilijk om de term discriminatie te definiëren? Heb je het zelf kunnen definiëren, en heb je nu een beter begrip van wat discriminatie is?
 • Heb je een gemakkelijk voorbeeld gevonden van verschillende soorten discriminatie? Zo ja, waarom denk je dat dat het geval is?
 • Was het gemakkelijk om in een groep of individueel te werken?
 • Denk je dat stereotypen verband houden met discriminatie? Hoe?
 • Denk je dat Roma-vrouwen meer gediscrimineerd worden dan mannen van de Roma-gemeenschap?
 • Heb je het idee dat je iemand ooit hebt gediscrimineert? Waarom?
 • Zou je ooit overwegen discriminatie te melden? Zo nee, waarom zou je het dan niet doen?
 • Verspreid een algemene vragenlijst waarmee de deelnemers hun tevredenheid over de activiteit kunnen evalueren.

 

TIPS VOOR DE TRAINERS:

Aangezien de activiteit bedoeld is voor Roma-vrouwen, is het raadzaam dat de workshop wordt gefaciliteerd door een vrouw of vrouwen, daar het gemakkelijker zal zijn om het wederzijdse vertrouwen te creëren dat nodig is voor Roma-vrouwen om hun eigen ervaring te delen met betrekking tot discriminatie.

Veel Roma-vrouwen hadden geen kans om het basisonderwijs te volgen en daarom hebben velen problemen met lezen en/of schrijven. Voorzie de workshop, indien nodig, van een tolk of ten minste één extra persoon die de deelnemers kan ondersteunen bij het lezen en analyseren van de artikelen.

Probeer bij het zoeken naar nieuwsartikelen ten minste een of twee personen te vinden die positief over de Roma-gemeenschap schrijven.
Let wel bij het bespreken van discriminatie binnen de Roma-gemeenschap dat je niet over de schreef gaat, want dit is een zeer gevoelig en persoonlijk onderwerp. Als je merkt dat de deelnemers niet op hun gemak zijn met de manier waarop de discussie gaat, zorg er dan voor dat je de richting van de discussie verandert.

Geef de deelnemers informatie over hoe ze discriminatie op een voor hen begrijpelijke manier kunnen melden, begeleid hen indien nodig door het proces van het melden van discriminatie.

 

VERDERE INFORMATIE:

Lijst met relevante artikelen:

Roma Civil Monitor

Roma Women in 9 EU Member States

Roma integration in the EU

Fundamental Rights Report 2019

Human Rights of Roma and Travellers in Europe