21 – 23 юни 2020 г.

Марибор, Словения

Заключителната среща по проекта на „Европейска Младеж Срещу Антициганизма” (ЕМСА) се проведе в рамките на два дни и на нея бяха разгледани множество теми, от предишни дейности до предстоящи предизвикателства; фокусирахме се върху по-нататъшните стъпки в борбата с антициганизма. Също така адресирахме проблеми, възникнали по време на проекта които се оказаха неприятна изненада за партньорите – независимо от факта, че предварително сме взели предвид някои съображения, например на подготвителната среща. Ключова и най-трудната част от срещата беше частта, в която определихме какво още трябва да се направи до края на проекта. Тогава ние събрахме отговори и препоръки за обучителните материали, т.е. за наръчника. Срещата също беше предназначена за координацията и подготовка на окончателния доклад, както и за допълнителни дейности по проекта и оценка. В срещата участваха всички организации, както и други заинтересовани страни и / или бенефициенти на обученията.

Срещата беше финансирана от Програма „Еразъм +“.