КАКВО Е АНТИЦИГАНИЗЪМ?

Антициганизмът е специфична форма на расизъм, идеология, основана на расово превъзходство, форма на дехуманизация и институционален расизъм, подхранвана от историческа дискриминация, която се изразява, наред с други, с насилие, реч на омраза, експлоатация, стигматизация и най-силния вид дискриминация.

дейности

Заключителна международна среща Европейска Младеж Срещу Антициганизм

Заключителна международна среща Европейска Младеж Срещу Антициганизм

Заключителната среща по проекта на „Европейска Младеж Срещу Антициганизма” (ЕМСА) се проведе в рамките на два дни и на нея бяха разгледани множество теми, от предишни дейности до предстоящи предизвикателства; фокусирахме се върху по-нататъшните стъпки в борбата с антициганизма.

Младежко обучение „Европейска младеж срещу антициганизма”

Младежко обучение „Европейска младеж срещу антициганизма”

Обучение на младежи „Европейска младеж срещу антициганизма” беше предназначено за младежки работници със задача осъществяване на целите на проекта и представяне на резултатите.

Конференция Европейска Младеж Срещу Антициганизма

Конференция Европейска Младеж Срещу Антициганизма

Международната конференция Европейска Младеж Срещу Антициганизма беше среща на младежки работници, представители на организациите, работещи с роми, представители на образователни организации, лица вземащи решения, експерти и медии.

С подкрепата на

Партньори