дейности

дейности
Заключителна международна среща Европейска Младеж Срещу Антициганизм

Заключителна международна среща Европейска Младеж Срещу Антициганизм

Заключителната среща по проекта на „Европейска Младеж Срещу Антициганизма” (ЕМСА) се проведе в рамките на два дни и на нея бяха разгледани множество теми, от предишни дейности до предстоящи предизвикателства; фокусирахме се върху по-нататъшните стъпки в борбата с антициганизма.

дейности
Младежко обучение „Европейска младеж срещу антициганизма”

Младежко обучение „Европейска младеж срещу антициганизма”

Обучение на младежи „Европейска младеж срещу антициганизма” беше предназначено за младежки работници със задача осъществяване на целите на проекта и представяне на резултатите.

дейности
Конференция Европейска Младеж Срещу Антициганизма

Конференция Европейска Младеж Срещу Антициганизма

Международната конференция Европейска Младеж Срещу Антициганизма беше среща на младежки работници, представители на организациите, работещи с роми, представители на образователни организации, лица вземащи решения, експерти и медии.

Uncategorized @bgдейности
Подготвителна среща по проект Европейска Младеж Срещу Антициганизма

Подготвителна среща по проект Европейска Младеж Срещу Антициганизма

Подготвителната среща на проекта в Риека, Хърватия се проведе в присъствието на всички партньори, включени в проекта.