20 юни 2019г

Марибор, Словения

Международната конференция Европейска Младеж Срещу Антициганизма беше среща на младежки работници, представители на организациите, работещи с роми, представители на образователни организации, лица вземащи решения, експерти и медии.

Конференцията беше предназначена за представяне на резултатите от проекта и ключово събитие за разпространение на информация. На конференцията консорциумът представи основни характеристики на проекта, процеси, които водят до нашите резултати, анализ на прилагането на модули в обучението и възможност за прехвърляне на резултатите в други организации и свързани области.

Други участници представиха своите проекти и резултати, които се отнасят към уязвимите групи или работа с тях.

Конференцията беше придружена от богата културна програма. Присъстваха над 50 местни и 20 чуждестранни посетители.

Конференцията е финансирана от Програма Еразъм +.