21 – 23 февруари 2018

Риека, Хърватия

Подготвителната среща на проекта в Риека, Хърватия се проведе в присъствието на всички партньори, включени в проекта. Целта на срещата беше да се срещнем, да се запознаем и да планираме 24-месечен общ проект, постигане на цели, стандарти за качество и насърчаване на резултатите и дейностите.

Настоящи партньори:

  • Асоциация EPEKA, социално предприятие (Словения)
  • Регионален Клъстър „Североизток” (България)
  • Ромни Онлуст Рома (Италия)
  • Радио Патрин (Холандия)
  • Асоциация на младите роми (Хърватия)

Срещата беше финансирана от Програма „Еразъм +“.